Tutarlı Ebeveyn Anketi Raporu


Tutarlı bir ebeveyn olma düzeyi; düşük, orta ve yüksek diye üçe ayrılır. Sizin seviyeniz ‘yüksek’ çıkmıştır.Tutarlılık, ebeveynlerin hem kendi içlerinde hem de çift olarak kendi aralarında aldıkları kararlarda, kararlara bağlı kalıyor olması ve bu kararların günden güne değişkenlik göstermemesi durumudur. Bu anket ise ebeveynlerin “tutarlılık” seviyesini ölçmektedir. “Tutarlılığı yüksek olan ebeveynler” olaylar karşısında ortak bir sonuca varan ve aldıkları kararların uygulayıcısı olan ebeveynlerdir. Tutarlı ebeveynlerin aldıkları kararlar benzer olaylarda ve diğer günlerde de geçerliliğini korur. Ayrıca bu tip ebeveynlerin söyledikleri ile yaptıkları paralellik gösterir ve tepkileri de tutarlıdır. Örneğin, gazlı içeceği çocuğuna yasaklayan aile, kendisi de gazlı içecek içmez. Tutarlılığı düşük aileler ise; aynı durum karşısında bazen öfkelenir, bazen ise öfkelenmez. Bazen de öfke patlaması yaşar. Tutarsızlık nedeniyle çocuk kendinden ne beklendiğini de çoğu zaman bilmez ve sorunun ne olduğunu anlamlandıramaz. Kararlarında net olan ebeveynlerin çocukları, neyin iyi neyin kötü olduğunu kolaylıkla ayırt edebilirler. Kararlar ve sınırlar net olduğu için, çocuk kendini güvende hisseder ve güvende büyür. Hayatında belirsizlik olmadığı için kaygı da olmaz. İyi ve kötüyü ayırt edebilen çocuklar karar vermekte zorlanmadıkları için hayata karşı daha sağlam dururlar. Buna ek olarak, çift olarak tutarlı olan ebeveynlerin çocukları ebeveynlerinin bir takım olduğunu ve bir güven içerisinde onu koruduklarını da bilirler. Bir aile olarak ebeveynlerin kendi değerlerini belirlemesi ve o değerlerde tutarlı olması çok önemlidir. Değerler belirlenmezse kararlı ve tutarlı olunması zor olabilir. Anne ve babanın kendi içinde fikir ayrılığından dolayı tutarlı olamadığı durumlarda bunu çocuğa açıkça söylemek, durumu ve bunun bu konu özelinde olduğunu açıklamak önemlidir. Bu anket sonucunda tutarlı bir ebeveyn ebeveyn olma düzeyiniz yüksek çıkmıştır. Tutarlılık ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için; ‘Ebeveyn Türleri’ ve ‘Sınır Koyma’ konulu videolarımızı izleyin. Ayrıca her hafta düzenli olarak Anne Baba Okulu derslerimizi takip edin.


ParentWiser © 2020. Tüm hakkı saklıdır.