Bu dosyamızda 13 makale bulunmaktadır. Sadece birinci makale örneği aşağıda gösterilmiştir.

Makale 2: Hangi Davranışlar Utangaçlığa Sebebiyet Verir?

Makale 3: Utangaç Çocuk Nasıl Davranır?

Makale 4 : Kız ve Erkek Çocukların Utangaçlığı Farklı Mıdır?

Makale 5: Aileler Farkında Olmadan Utangaçlığı Özendiriyor Mu?

Makale 6: Utangaçlık Duygusu Sosyal Kaygı Bozukluğuna Yol Açar Mı?

Makale 7: İçedönük Çocuk Utangaç Mıdır?

Makale 8: Çocukların Utangaçlık Hissetmesi Olumsuz Bir Duygu Mudur? 

Makale 9: Utangaçlıkta Toplumun Etkisi Var Mıdır?  

Makale 10: Utangaç Çocuklar Her Zaman Sosyal Ortamlardan Kaçarlar Mı?    

Makale 11: Utangaçlık ve Utanma Aynı Duygu Mudur?

Makale 12: Utangaçlığı Yönetmek İçin Ebeveynlere Öneriler.

Makale 13: Utangaçlık Karşısında Ebeveynlerin Yapmaması Gerekenler Nelerdir?


Çocuklarda Utangaçlık Neden Olur?

Bir çocuğun en temel ihtiyacı güvenliktir. Sevgi de güvenliği sağlayan en temel mekanizmadır. Ama çocuk ailesine güvenli bir şekilde bağlanmadıysa (bağlanma videolarımızı izleyin) ve ailesi tarafından sevilmediğini düşünüyorsa, kendini değersiz hisseder. Bu değersizliğini kapatmak için de utangaç davranır. Yani utangaçlık çocuğun kendi özünü saklama çabasıdır. Utangaç çocuk kendini iyice küçültür ve neredeyse görünmez olmak ister. (Bazen de çocuklar değersizliğini kapatmak içim aşırı özgüvenli, yani narsist davranır. Lütfen özgüven videolarımızı izleyin.)

Kısacası utangaç çocuğun temel amacı, keşfedilmekten kendini korumaktır. Değersiz hissettiği için diğer insanlar onun değersizliğini keşfedecek diye çok korkar. Bundan dolayı da sosyal ortamlarda bağ kurmaktan çekinir. Bağ kurarsa ve samimi olursa, insanlar onu keşfedecek ve sevmeyecekler diye çok korkar.

Utangaçlığın altında sadece özünü saklama çabası yoktur. Çocuk yetersizliğini de saklıyor olabilir. Utangaç davranarak yeni şeyler denemekten kaçıyor da olabilir. Kısacası utangaçlık, yetersizliği ve utangaçlığı kapatma çabasıdır. Peki her aile çocuğunu sevmesine rağmen çocuk neden değersiz hisseder? Bunu sağlayan birçok davranış vardır. Ama temelinde yargılama (lütfen eleştiri ve övgü videolarımızı izleyin) vardır. Ailesi tarafından sıkça yargılanan ve eleştirilen çocuk tıpkı ailesinde olduğu gibi diğer tüm ilişkilerinde de eleştirilmekten korkar. Kendi özünün başkaları tarafından da kabul edilmeyeceğini düşünür, kimsenin onunla birlikte olmak istemediğine inanır ve değersizliği yüzünden ilişkilerini kaybetmekten korkar. Bunun sonucunda ya sosyal ortamlardan kaçar ya da sosyal ortamlarda çekingen davranır.  Utangaçlık sorununu çözmek için ‘utangaçlık eğitimimizdeki videoları izleyin.

ParentWiser © 2020. Tüm hakkı saklıdır.